MIASTO DA PIENIĄDZE NA WYMIANĘ OGRZEWANIA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  • Na zastąpienie ogrzewania węglowego i zainstalowanie nowego ekologicznego źródła ciepła maksymalna dotacja może wynieść 5000 zł;
  • Na zainstalowanie systemu (ogniwa) fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej można otrzymać dotację do 6000 zł.

Po raz pierwszy w Tarnowie dofinansowania obejmują panele fotowoltaiczne służące do wytwarzania energii elektrycznej..

Już od kilkunastu lat władze miejskie Tarnowa starają się zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i dofinansowują mieszkańcom wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne pompy ciepła i piece elektryczne.

Dotacja łączy się z ulgą termomodernizacyjną

Zyskaj jeszcze więcej! Pozostałą część za instalacje odlicz od podatku korzystając z ulgi termomodernizacyjnej!

 

Co trzeba spełnić ?

  1. wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, budynku, części budynku lub lokalu, którego dotyczy inwestycja
  2. nieruchomość, budynek, część budynku lub lokal, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
  3. wnioskodawca nie otrzymał i nie ubiega się o otrzymanie jakiejkolwiek innej pomocy finansowej na ten cel;
  4. wnioskodawca zobowiąże się do zamontowania urządzeń fabrycznie nowych, spełniających wszelkie niezbędne wymagania i normy oraz dopuszczonych do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  5. wnioskodawca zobowiąże się do zapewnienia trwałości efektu rzeczowego inwestycji, to jest do korzystania z nowego źródła ogrzewania lub mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach inwestycji bez zmiany miejsca ich położenia i przeznaczenia bez zgody Gminy Miasta Tarnowa, przez okres 5 lat od dnia przekazania dotacji.
  •  Dotacja może zostać udzielona tylko raz na dany punkt adresowy.
  • Dotacją może być objęty więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE.
  • Dotacją nie mogą być objęte inwestycje zrealizowane przed dniem zawarcia umowy, o której mowa w § 9 ust. 1.

Więcej informacji w załączniku bądź na stronie miasta Tarnowa
https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Srodowisko/Pomoc-mieszkancom/Miasto-da-pieniadze-na-wymiane-ogrzewania-i-odnawialne-zrodla-energii?fbclid=IwAR3_e8JOWBZGuVIUIeeVzhjUV0Pq5hXs56tfivskcFB-EYIuYKed3L6l7Xo

Call Now Button 12000 PLN dotacji! Zadzwoń!