Od 2 lipca 2024 roku w Polsce obowiązuje nowy rodzaj prosumenta energii odnawialnej – prosument wirtualny.

Jest to osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza energię z odnawialnych źródeł energii w instalacji o mocy do 50 kW, która jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego prosumenta.

Kto może zostać prosumentem wirtualnym?

Aby zostać prosumentem wirtualnym, należy spełnić następujące warunki:

 • być osobą fizyczną lub prawną;
 • posiadać miejsce poboru energii elektrycznej w Polsce;
 • wytwarzać energię z odnawialnych źródeł energii w instalacji o mocy do 50 kW;
 • przyłączyć instalację do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu niż miejsce poboru energii elektrycznej;
 • nie być przedsiębiorcą, dla którego wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stanowi przedmiot przeważającej działalności gospodarczej.

Jakie obowiązki ma prosument wirtualny?

Prosument wirtualny będzie miał następujące obowiązki:

 • zgłosić instalację fotowoltaiczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD);
 • zawarcie umowy z OSD o przyłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej;
 • zawarcie umowy z OSD o rozliczenie energii elektrycznej;
 • prowadzenie ewidencji energii elektrycznej wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej;
 • przekazywanie OSD informacji o wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Jak rozliczany jest prosument wirtualny?

Prosument wirtualny będzie rozliczany ze sprzedawcą energii według cen rynkowych. Ze względu na odległość między punktem poboru a źródłem wytwarzania, nie występuje w tym przypadku autokonsumpcja prądu.

W przypadku, gdy prosument wirtualny wyprodukuje więcej energii elektrycznej niż zużyje, nadwyżka energii będzie wprowadzana do sieci dystrybucyjnej. Prosument wirtualny otrzyma za nią wynagrodzenie od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wysokość wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie cen rynkowych energii elektrycznej.

Jakie korzyści daje bycie prosumentem wirtualnym?

Prosument wirtualny może czerpać z tych samych korzyści, co prosument fizyczny, czyli:

 • obniżenie rachunków za prąd;
 • wsparcie dla rozwoju energetyki odnawialnej;
 • ochrona środowiska.

Jak zostać prosumentem wirtualnym?

Aby zostać prosumentem wirtualnym, należy:

 1. Wybrać firmę, która oferuje usługi w zakresie prosumentury wirtualnej.
 2. Złożyć wniosek do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.
 3. Zawrzeć umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o rozliczenie energii elektrycznej.

Dlaczego warto zostać prosumentem wirtualnym?

Prosument wirtualny to nowa możliwość dla osób, które chcą korzystać z energii słonecznej, ale nie mają możliwości lub nie chcą instalować własnej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu rozwiązaniu mogą czerpać z tych samych korzyści, co prosument fizyczny, czyli obniżyć rachunki za prąd i wspierać rozwój energetyki odnawialnej.

Więcej informacji o prosumencie wirtualnym znajdziesz na stronie internetowej firmy InstallEnergy.pl

www.installenergy.pl

Słowa kluczowe:

 • prosument wirtualny
 • energia słoneczna
 • fotowoltaika
 • oszczędzanie energii
 • energetyka odnawialna
Call Now Button 12000 PLN dotacji! Zadzwoń!