Okablowanie przewodów DC

Okablowanie instalacji po stronie prądu stałego opiera się na przewodach linkowych 4mm2, 6mm2 bądź odpowiednio większych – jeśli wymaga tego instalacja.

Przykładowa specyfikacja:

  • napięcie znamionowe: 0,6/1kV,
  • podwójna izolacja,
  • przekrój miedzi min. 6mm2,
  • żyła: miedziana, wielodrutowa, giętka wg. EN 60228 kl. 5,
  • próba napięciowa: 4kV,
  • izolacja: mieszanka bezhalogenowa,
  • powłoka: mieszanka bezhalogenowa, odporna na UV, kolor czarny / czerwony
  • temperatura pracy: -40 °C do +90 °C,
  • napięcie pracy: DC: Uo/U = 0,9kV/1,8kV,
  • odporność pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie płomienia zgodnie z EN 60332-1.
Zabezpieczenia występujące po obydwóch stronach instalacji

Rozdzielnia prądu stałego (DC)

Kable solarne poprowadzone są prosto z paneli do rozdzielni DC, gdzie znajduję się ochronnik przepięć. Ma on na zadanie zabezpieczyć falownik przed impulsem nadprądu wygenerowanego przez panele w kryzysowych sytuacjach. Ilość i rodzaj  ochronników przepięć wynika z wielkość i ilość obwodów paneli fotowoltaicznych.

Rozdzielnia prądu przemiennego (AC)

Tu następuje połączenie przewodów elektrycznych falownika z siecią za pośrednictwem ochronnika przepięć oraz wyłącznika nadprądowego.

Ma to bowiem za zadanie zabezpieczyć falownik przed przepięciem, które może wystąpić w sieci energetycznej, oraz zabezpieczyć domową sieć elektryczną (i występujące w niej urządzenia) przed jakimkolwiek przepięciem z falownika.

Optymizery mocy

To urządzenia które pomagają instalacjom fotowoltaicznym osiągać jak największą sprawność. Najczęściej są stosowane w miejscach w których występuję wysokie ryzyko zacienienia modułów, nie ma możliwości zamontowania ich  pod odpowiednim kątem lub skierowania w odpowiednią stronę świata.

Zabezpieczenie p.poż

W większości systemów fotowoltaicznych wyłączniki izolacyjne DC są zintegrowane z falownikami PV. W sytuacji gdy rozłącznik DC wbudowany w inwerter jest wyłączony, między falownikiem a panelami fotowoltaicznymi nadal będzie występowało napięcie stałe osiągające wartość nawet do 1500 V. Podczas gaszenia pożaru strażacy mogą być narażeni na porażenie prądem. Jeśli wcześniej strażacy odłączą zasilanie obiektu, wyłącznik przeciwpożarowy z serii PEFS wykryje awarię sieci i po 5 sekundach automatycznie odłączy zasilanie z paneli fotowoltaicznych. Ponieważ ten wyłącznik bezpieczeństwa montuje się blisko paneli fotowoltaicznych, prąd stały w budynku jest odłączony, co stwarza bezpieczne środowisko pracy dla strażaków, zmniejsza potencjalne uszkodzenia i zapewnia bezpieczeństwo systemu PV.

Call Now Button 12000 PLN dotacji! Zadzwoń!